نحوه پاسخ به سوالهای مصاحبه درباره شما

هنگامی که یک مصاحبه کننده از شما سوالاتی می کند، سعی می کند تا تعیین کنید که آیا شما مناسب این شرکت می باشید. آیا شخصیت شما مطابقت با فرهنگ شرکت است ؟ آیا اهداف و انتظارات شما برای آنچه که در شرکت شما نقش دارد، مطابقت دارد؟ چگونه می توانید با تیم فعلی تطبیق دهید؟

بهترین راه پاسخ دادن به پرسشهای مصاحبه در مورد خودتان این است که صادق باشید. شما همانید که هستید.

با این حال، شما همچنین می خواهید در هنگام پاسخ به شرکت و کار خاصی را در نظر بگیرید.

در زیر به نکات خاصی درباره نحوه پاسخ به پرسشهای مصاحبه درباره خودتان مراجعه کنید. همچنین برای لیستی از پرسش های رایج ترین مصاحبه ای که از شما خواسته می شود، زیر را مشاهده خواهید کرد و نمونه ای از پاسخ ها را دریافت خواهید کرد.

نکاتی برای پاسخ دادن به سوالهای مصاحبه درباره شما

هر سوال مصاحبه ای در مورد شما نیاز به پاسخ کمی متفاوت دارد، اما چند راهنمایی مفید وجود دارد که می توانید هر زمان که از یک سؤال در مورد خودتان پرسیدید، در ذهن داشته باشید.

اول از همه، صداقت واقعا بهترین سیاست است. تلاش برای ارائه خود به عنوان کسی که نیستید، ممکن است به شما کمک کند پیشنهاد شغلی دریافت کنید، اما ممکن است در بلندمدت بهترین ایده نباشد. شما باید در نظر بگیرید که آیا این کار در بلندمدت کار خواهد کرد یا خیر، اگر شخصیت و سبک کاری شما یا آنچه که در موقعیت بعدی و کارفرمای بعدی شما هستید، مطابقت نداشته باشد.

علاوه بر این، کارفرمایان اغلب می توانند هنگامی که پاسخ مصاحبه شونده بی احترامی می کنند، بگویند، بنابراین واقعی باشند.

با این حال، شما همچنین می خواهید مطمئن شوید که شما با یک شرکت و کار خاص در ذهن دارید. به عنوان مثال، اگر شما از شما خواسته شد که بزرگترین ضعف شما چیست، شما نمی خواهید به چیزی که ضرورت کار است بگویید. بنابراین قبل از مصاحبه مطمئن شوید که لیست کار و رزومه خود را قبل از مصاحبه مرور کنید.

فکر می کنید از مهارت ها، تجربیات، و کیفیت هایی که دارید، شما را مناسب موقعیت می کند.

پرسش های متداول پرسش های مصاحبه درباره شما

سوالات بیشتر درباره شما: A - Z List

A - E

F - I

J - Z

اطلاعات اضافی

سوالات مصاحبه شغلی و پاسخ ها
پرسش های مصاحبه درباره هوش هیجانی
نکات مهم مصاحبه شغلی
مصاحبه شغلی رفتاری