توسعه مدیریت چیست؟

شما می توانید بسیاری از توسعه مدیریت بر روی کار را انجام دهید

توسعه مديريت، مفهوم کلی است که توصيف روشهای بسياری است که سازمانها به کارمندان کمک می کنند مهارت های شخصی و سازمانی خود را به عنوان مدیران در یک کار مدیریتی یا با یک کار مدیریت مداوم در نظر بگیرند.

سازمانها نیاز به یک روند برای توسعه مهارت های مدیران خود دارند، زیرا این کارکنان مستقیم و کار همه کارکنان دیگر خود را سازماندهی می کنند. علاوه بر این، اگر بخواهید بهترین مدیران و مدیران بالقوه خود را حفظ کنید، مهمترین نیاز در میان کارها ، این است که فرصت رشد حرفه ای و حرفه ای آنها را فراهم کنید.

هنگامی که کارکنان در مورد توسعه مدیریت فکر می کنند، احتمال دارد که در مورد کلاس های دانشگاه و برنامه های MBA، آموزش خارج از مناظره با مشاور و حضور در کنفرانس ها، نمایشگاه های تجاری، کارگاه ها و سمینارها فکر کنند. این روش های مکرر است که کارفرمایان در زمان توسعه مدیران خود زمان و پول سرمایه گذاری می کنند.

اکثر توسعه های مدیریت شامل حضور در کلاس خارجی نیست

با این حال، اکثر توسعه های مدیریت شامل کلاس های بیرونی و یا مربیان حرفه ای نیستند. این شامل کار روزانه کارمند، مهارت های کشش، نقش رهبری، مربیگری توسط مدیر ارشد، آموزش متقابل و دیگر فرصت های توسعه در کار است.

ایجاد مهارت های مدیران از طریق گزینه های مدیریت توسعه برای عملکرد موثر سازمان شما حیاتی است. این به خاطر قدرت مدیر برای تأثیرگذاری بر سازمان توسط نظارت بر کار کارکنان دیگر است.

انتظار میرود به طور خاص مدیران میانی جهت، اهداف و چشم انداز شرکت را به کارمندان خود گزارش دهند. فقط ارتباط برقرار کردن از تجارت راحت است و احتمالا به طور موثر انجام وظایف ارتباطی خود را انجام می دهند.

با این حال، رهبران شرکت های بزرگ به ارتباطات خود بستگی دارند، زیرا این رهبران ارشد نمی توانند به راحتی با هر کارمند ارتباط برقرار کنند.

شگفت آور نیست که مدیران در محل کار شما تنها عامل مهم در مشارکت کارکنان ، انگیزه کارکنان و ایجاد یک محل کار مولد هستند . مدیران کلیدی برای نگهداری کارکنان هستند و دلیل اصلی کارکنان هنگامی که کارفرمای کنونی خود را ترک می کنند، اشاره می کنند.

بنابراین، نیاز به توسعه مدیریت قابل توجه است و می تواند بازپرداخت قابل توجهی را فراهم کند.

مزایای توسعه مدیریت داخلی

توسعه مدیریت داخلی مزایایی نسبت به سمینارها و کلاس های خارجی دارد. این مهارت های لازم و تکنیک های مدیریت را فراهم می کند و تقویت می کند. این یک زبان رایج است که مردم در سازمان شما درک می کنند و زبان مشترک آنها را می توان با یکدیگر به اشتراک گذاشت.

توسعه مدیریت داخلی در اطراف چالش ها و مشکلات شما ارائه شده است، بنابراین برای افرادی که در آن حضور دارند، سفارشی شده است. آن را در شرایط شما در زمان ترجیح داده شده و در طول مورد نظر شما ارائه شده است.

توسعه مدیریت داخلی ، فرهنگ سازمان را تقویت می کند و هنجارها و انتظارات مدیر محل را مورد توجه قرار می دهد. این نمونه های آشنا در محیط کار را به کار می گیرد و جهت گیری سازمان، سازمان ها و اهداف سازمان مورد نظر را تقویت می کند.

با توجه به انجام مراقبت، توسعه مدیریت داخلی همچنین استفاده از مهارت های آموخته شده در آموزش در محل کار را تقویت می کند.

این توانایی قابل توجهی برای انجام فعالیت های لازم برای انتقال آموزش به محل کار قبل ، در طی و پس از آموزش ، تمام توجیهاتی است که شما نیاز دارید تا توسعه مدیریت داخلی را ارائه دهید.

این می تواند به تکالیف هفتگی، خواندن و آموزش در محل کار نیاز دارد . کارکنان می توانند با هم در گروه های مطالعه خارج از آموزش واقعی کار کنند. شما همچنین می توانید آموزش های مدیریت توسعه را به عنوان بخشی از یک جلسه مدیریت مداوم و منظم برنامه ریزی کنید.

گزینه های مدیریت توسعه

گزینه های آموزش کارفرمایان گسترده هستند و شامل بسیاری از امکانات می شوند.

توسعه مديريت ميتواند از جمله فرصتهاي خارجي مانند کلاسهاي دانشگاهي، سمينارها، کارگاهها، دورهها، کنفرانسها و سفرهاي زميني باشد. کارفرمایان می توانند به کارکنان برای پرداختن به کلاس ها و سمینارها به دنبال این گزینه ها باشند.

آنها همچنین می توانند کمک هزینه تحصیلی برای کارکنانی که در کالج ها یا دانشگاه ها شرکت می کنند و برنامه ای برای کسب مدرک دریافت می کنند، ارائه دهند.

گزینه های توسعه ی مدیریت داخلی فراوان است و می تواند فرصت های زیر را برای رشد و پیشرفت کارکنان فراهم کند.

محتوای توسعه مدیریت

اینها حوزه هایی هستند که آموزش های مدیریت توسعه، داخلی یا خارجی، باید برای سازمان شما برای کارکرد مؤثر باشد. مدیران شما به همان اندازه که کارکنان گزارش دهی و سازمان به طور کلی به نفع آنها خواهند بود، سود خواهند برد.

علاوه بر توسعه مهارت، توسعه مدیریت همچنین فرصتی برای آموزش فرهنگ سازمان شما است. هنجارها، قواعد و انتظارات در محل کار شما منحصر به فرد شما هستند. حتی مدیران با تجربه از آموزش یادآوری ها در انتظارات فرهنگ و سیاست های کاری شما بهره مند خواهند شد.

تمرکز تمام جنبه های مدیریت توسعه این است که مدیران را قادر سازد که کار خود را به عنوان مدیران به طور موثر انجام دهند. فرصت را از دست ندهید تا تأثیری در یکی از مهمترین منابع شما داشته باشید.

مدیران میانی شما هستند که در حال چرخش سازمان خود هستند . به آنها کمک کنید تا بهترین باشند.