سوالات مصاحبه فروش و بهترین پاسخ ها

سوالات مصاحبه مشترک و پاسخ نمونه

هنگامی که شما مصاحبه برای موقعیت فروش، هدف خود را به فروش خود را به مدیر استخدام. مصاحبه شغلی فروش در میان مصاحبه های چالش برانگیز است - مصاحبه کنندگان انتظارات زیادی برای قدرت های متقاعد کننده شما دارند. این بدان معنی است که شما باید بیشتر از سادگی پاسخ دهید.

مدیران استخدام انتظار دارند که در مصاحبه خود نشان دهید که شما یک مؤسسه موثر هستید: باید خودتان را به فروش برسانید، مدارک تحصیلی خود را برای کار، و مصاحبه کننده را نشان دهید که توانایی بستن قرارداد را دارید.

در زیر، شما می توانید استراتژی های مفید برای پاسخ دادن به سؤالات مصاحبه، همراه با نمونه هایی از سوالات مصاحبه شغلی و پاسخ های نمونه را بیابید. آنها را مرور کنید تا پاسخهای خود را براساس مدارک، مهارت، دانش محصول، دستاوردها و تجارب خود تهیه کنید. همچنین، لیستی از سوالات را برای پرسیدن مصاحبه کننده خود مرور کنید.

نکاتی برای پاسخ دادن به پرسشهای مصاحبه

هر پاسخی که به سوالات مصاحبه داده می شود باید نمونه های خاصی از دستاوردهای فروش شما را شامل شود. مهم است که در مورد چگونگی کمک به این شرکت و رشد فروش، واضح باشید. اعداد را برای حمایت از اظهارات وارد کنید. به عنوان مثال، شما ممکن است بگوئید: "در شرکت XYZ، من مسئول حساب کاربری ABC بودم، امضای یک قرارداد که منجر به سود XX در زمان YY شد."

اگر دستاوردهای خود را در رزومه خود کم کنید ، برخی از این تعداد و درصد در پاسخ های خود را به اشتراک بگذارید. اگر شماره هایی را در رزومه خود ننوشتید، چند دقیقه وقت بگذارید تا لیستی از بهترین دستاورد های خود را برای به اشتراک گذاشتن با مصاحبه کننده خود بیابید.

می گوید: "فروش سالانه سالانه 50٪ افزایش یافتم" به نظر می رسد خیلی بهتر از "من در سال گذشته فروشم را افزایش دادم."

مصاحبه گران به دنبال شما خواهند بود تا نشان دهند که مهارت های لازم را دارید. این فهرست لیستی از مهارت های فروش را مرور کنید و راه هایی برای برجسته کردن تسلط بر آنها در پاسخ های خود پیدا کنید.

علاوه بر این، مطمئن باشید که پاسخ های خود را برای منعکس کردن محصولات، خدمات و اهداف شرکت مطرح کنید. صرف زمان در وب سایت شرکت و تحقیق شرکت آنلاین، بنابراین شما در مورد ماموریت شرکت روشن است. هرچه بیشتر در مورد این شرکت بدانید، مجهزتر به شما پاسخ خواهید داد.

به عنوان یک نماینده فروش، شما منحصر به فرد در موفقیت مصاحبه قرار گرفته است. فقط از خودتان به عنوان محصول فکر کنید و از اصولی که در هر جلسه فروش استفاده می کنید استفاده کنید تا نشان دهد که شما مناسب است.

سوالات مصاحبه فروش و پاسخ نمونه

در زیر برخی از سوالات رایج شما ممکن است در طول یک مصاحبه فروش دریافت کنید. از "بهترین پاسخ ها" پیشنهاد شده به عنوان یک راهنما برای ایجاد پاسخ فردی خود استفاده کنید. تمرین قبلا به شما در ایجاد اعتماد به نفس کمک می کند و در مصاحبه ها پاسخی جالبی به شما می دهد.

در اینجا سوالات مصاحبه شغلی بیشتر برای پاسخگویی به پرسش ها مطرح می شود.

سوالاتی که از مصاحبه کننده برای مشاغل فروش بخواهید

سوال های مصاحبه ای را برای پرسیدن مصاحبه کننده در زمانی که شما برای موقعیت فروش درخواست می کنید.