مدیریت تغییر

کارمندان نیازمند مدیریت مهارت های مدیریت موفق می باشند

تغییر اینجاست که می ماند شما نمیتوانید از آن فرار کنید شما نمیتوانید آن را از بین ببرید شما نمی توانید به روزهای خوب قدیمی بازگردید. شما همیشه نمیتوانید کار خود را ادامه دهید، همانطور که همیشه انجام داده اید. شما با مشتریانی که به طور فزاینده خواستار هستند، در یک دنیای کاری زندگی می کنند. فناوری هر جنبه ای از کار را تغییر می دهد.

با انجام دادن بیشتر با کمتر، نیاز به بازنویسی نقش و مسئولیت های کارکنان، تغییر فرآیندها و سیستم ها و بهبود خدمات به مشتریان است.

نیاز به کارکنان شما برای تصمیم گیری و سرعت عمل در پارامترهای شغل خود افزایش می یابد، به عنوان نیاز مشتری و نیاز به یک محل کار انعطاف پذیر افزایش می یابد.

در این محیط تغییر سریع، اگر میخواهید موفق شوید، مهارتهای مدیریت تغییر بسیار مهم هستند. بدون توجه به شغل شما، باید یاد بگیرید که تغییرات را مدیریت کنید. اتخاذ مسئولیت تغییر به شما سبب پیش بینی و برنامه ریزی برای تجربیات بعدی شما می شود. این بسیار قدرتمند تر و فعال تر از اجازه دادن به هر باد عبور به زندگی زندگی و چشم انداز کار خود را. آیا تغییر در زندگی شخصی شما است و یا در روز کاری خود را پرتاب می کند یا تغییرات با کار مرتبط است، مهارت های خود را در مدیریت تغییرات به شما کمک خواهد کرد که در سفر حرکت کنید.

مدیریت تغییر فرآیند کمک به افراد و انتقال سازمان شما از حالت فعلی به حالت مورد نظر است. این شامل ابزار، مهارت ها و بهترین روش ها در زمینه هایی است که عبارتند از:

اهداف هر فرآیند مدیریت تغییر شامل کاهش حواس پرتی است که سازمان تجربه می کند در حالی که از حالت فعلی به حالت مورد نظر منتقل می شود.

حواس پرتی از کارکنان بیش از حد واکنش نشان می دهد و مقاومت در برابر تغییر ، تغییر اولویت های روزانه، تغییر جهت شرکت یا دیدگاه است که بر اهداف و استراتژی های کارکنان تأثیر می گذارد و زمان برنامه ریزی را در موارد اولویت پایین تر می گذارد.

یک فرآیند مدیریت تغییر می تواند در سراسر سازمان باشد و هر کارمند را شامل شود، یا می توان آن را بیشتر در یک بخش، یک گروه کاری یا یک فرد متمرکز کرد. بیشتر افراد که درگیر آن هستند، زمان بیشتری، انرژی و تعهد لازم است.

انواع تغییر برای مدیریت

تغییرات در مدیریت بی نهایت است. برخی از سازمانها تغییرات زیادی را در ابتکارات خود دارند. دیگران به خانه نزدیک هستند: تغییرات اداری و تغییر پرسنل. به عنوان یک نتیجه، شما ممکن است نیاز به مدیریت تغییر در مناطق مانند این.

توجه داشته باشید که محدوده تغییراتی که بر روی شما تاثیر می گذارد گسترده است. همه آنها نیاز به دانستن اینکه چگونه به طور موثر مدیریت تغییر، حتی اگر بلافاصله تغییرات را به عنوان چیزی که باید مدیریت کنید تغییری نمی دهد.

شما می توانید تکنیک های تغییر مدیریت موثر را یاد بگیرید و تمرین کنید. شما شغلی خود را افزایش می دهید و سهم خود را در سازمان خود افزایش دهید. این نکات و تکنیک ها به شما نشان می دهد چگونه. ببینید که چه چیزی بر توانایی شما برای تغییر مسیر تاثیر می گذارد.