شغل های منابع انسانی

به دانستن اسناد شغلی HR نگاه کنید - مشاهده 130+

آیا شما در شغل یا حرفه ای در منابع انسانی علاقه مند هستید؟ مشاغل در منابع انسانی، بسته به زمینه، تجربه زندگی، تحصیلات و تجربه کاری قبلی، آسان یا دشوار است. میزان اشتغال شما نیز به وسیله مکان و اقتصاد محلی تعیین می شود.

اندازه شرکت و تعدادی از لایه های کارکنان منابع انسانی که انواع روابط گزارش شده را تحت تاثیر قرار می دهند، جستجوی شما را برای کار در HR تحت تاثیر قرار می دهد.

مشاغل در منابع انسانی در سازمانها، کارفرمایان بخش عمومی و خصوصی و شرکت های استخدام منابع انسانی بسیار متفاوتند.

بنابراین، به عنوان چشمان خود را برای کار در HR نگه دارید، باید از طریق بسیاری از عناوین شغلی مرتب کنید. شما ممکن است برای بسیاری از شغل های انسانی واجد شرایط باشید به غیر از سرپرست HR، عمومی، دستیار، مدیر و VP.

این عناوین معمولی است که توسط کارکنانی که در مشاغل HR کار می کنند استفاده می شود . احساس رایگان در استفاده از آنها را در سازمان خود. اگر شما یک جستجوگر شغل HR هستید، تعداد زیادی از عناوین را که ممکن است یک شغل HR را نام ببرید یادداشت کنید.

وظایف شغلی HR

عناوین شغلی HR فقط توسط تخیل کارکنان نامگذاری شده توسط کار محدود می شود. شما می توانید صدها تن از این عناوین شغلی را بر اساس نیازها و الزامات شغل ایجاد کنید.

بیشتر مربوط به اسناد شغلی HR