راه های بالا برای از بین بردن اعتماد با کارمندان

این 5 اعتماد بالا 5 اعتماد شما را در محل کار از بین می برد

اعتماد پایه و اساس تمام روابط مثبت است که شما در سازمان خود می خواهید ایجاد کنید. اعتماد یکی از قوی ترین اوراق قرضه است که می تواند بین مردم و مشتریان وجود داشته باشد؛ اعتماد نیز یکی از شکننده ترین هاست.

هنگامی که اعتماد را از بین ببرید، اعتبار را از بین ببرید، اعتماد سخت ترین بخش فرهنگ شما برای بازسازی است. شما می توانید یک فرهنگ اعتماد را در سازمان خود ایجاد کنید، اگر از اقداماتی که موجب نابودی اعتماد می شوید، جلوگیری کنید.

اجتناب از این اعتماد به نفس برای ایجاد یک فرهنگ اعتماد.

اعتماد چیست؟

در یک مقاله قبلی، من سه جزء اعتماد را که توسط دکتر دوان سی تیوی جونی تعریف شده، بررسی کردم. او می گوید که اعتماد، "حالت آمادگی برای تعامل بی نظیر با کسی یا چیزی است." تفکر درباره اعتماد به عنوان ساخته شده از تعامل و وجود این سه جزء باعث می شود "اعتماد" را آسان تر درک کند.

مقدار اعتماد شما تجربه می کند وابسته به درجه ای است که شما می توانید مثبت به تجربه هر یک از این سه جزء اعتماد:

اعتماد به تعامل و تجربه شما در این سه مولفه وابسته است. اعتماد سخت است برای حفظ و آسان برای از بین بردن.

پنج راه برای از بین بردن اعتماد

برای اعتماد بودن در یک سازمان، یک مقدار مشخص شفافیت باید اهداف، جهت، اقدامات، ارتباطات ، بازخوردها و حل مسائل بویژه مدیران و مدیران، و همچنین همه کارکنان را از بین ببرد. در نتیجه، اینها راههایی هستند که مردم اعتماد را از بین میبرند.

بیشتر درباره چگونگی نابودی اعتماد

اینها پنج موضوع مهم هستند که باعث تخریب اعتماد بین کارمندان و سازمان ها می شود. اگر شما می توانید از این پنج اعتماد اعتباری اجتناب کنید، شما راه زیادی برای اطمینان از اینکه اعتماد در سازمان شما ایجاد می شود، رفته اید.

دروغ، دروغ از بی عدالتی، عدم پیاده سازی گفتار، عدم انجام کاری که شما می گویید انجام می دهید و کارکنان را به تغییرات تصادفی، تصادفی، غیر منتظره ای نابود می کنند. در مسیر بهتر بروید ساخت، اعتماد به سازمان خود را از بین نبرید.