4 دلیل که رهبری رهبری شما این است که چرا نتایج ضعیف است

چند چیز در زندگی یا کسب و کار به عنوان برنامه ریزی شده، به ویژه در زندگی یک رهبر است. این که آیا شما برای هدایت یک تیم جدید یا به سادگی جدید به رهبری جدید هستید، پرداخت می شود تا در مورد این 4 شاخص که شما ممکن است نیاز به رویکرد خود را دوباره در نظر بگیرید.

1. نتایج کوتاهتر از انتظارات است

در کسب و کار، نتایج نهایی اندازه سنج است، و اگر تیم شما به طور مداوم سقوط از اهداف، زمان برای پذیرفتن یک مشکل وجود دارد و شروع به دنبال یک راه حل.

با این حال، قبل از اینکه عجله کنید تا همه چیز را تکان دهید، مهم است که رفتارهای خود را با دقت نگاه کنید.

در نظر گرفتن:

2. جریان ایده های جدید ضعیف به غیر موجود است

وقتی ایده هایی برای حل مسائل یا نوآوری برای بهبود عملیات جریان نیاورند، معمولا یک عامل رهبری وجود دارد.

رهبر مسئول تشکیل و تنظیم محیط کار است و زمانی که مردم در آن محیط آرام در ارائه ایده ها هستند، زمان تغییر رویکرد شما است.

در نظر گرفتن:

3. تیم شما دوردست و مستقل است

اگر متوجه شوید شانه سرد دارید، احتمالا درست است. این وضعیت به ویژه برای رهبران جدید به یک تیم رایج است.

در نظر گرفتن:

4. تیم شما فقط از طریق حرکت می کند

هیچ رهبری نمی خواهد اعتراف کند که تیمش فقط از حرکت می رود، اما اتفاق می افتد. و در حالی که وسوسه به نگاه مردم یا عواملی که به طور کلی در محیط کار به عنوان علل ریشه وجود دارد، شما سوئیچ انرژی را برای تیم خود کنترل می کنید.

در نظر گرفتن:

5 اقدامات کلیدی برای تقویت عملکرد تیم شما:

همیشه یک نتیجه برای نتایج ضعیف وجود دارد. در حالی که ممکن است عوامل خارجی وجود داشته باشد، احتمال وجود دارد، رهبری، منابع و مسائل مربوط به روند در کار ایجاد چالش ها وجود دارد. اکنون که به برخی عوامل تحت کنترل مستقیم خود نگاه کرده اید، وقت آن است که تیم درگیر کمک به تشخیص علت و بهبود درمان شود.

  1. در مورد نتایج ضعیف با تیم خود شفاف باشید. آنها سزاوار است که درک کنند که کارها کار نمی کنند و مدیریت به دنبال پیشرفت است.
  2. مخالفت با عجله برای فریم کردن نظر شما به مشکل . از تیم بپرسید که مناطقی را که عملکرد ضعیف هستند و تحلیل های خود را ارائه می دهند، کشف کنید. بیشتر صحبت کنید گوش کنید
  3. هنگامی که تیم یک فرضیه درباره علل ریشه ایجاد می کند، آنها را تشویق می کند تا ایده های خود را برای راه حل های بالقوه توضیح دهند. به آنها کمک کنید تا ایده ها را اولویت بندی کنند.
  4. مالکیت ایده هایی برای بهبود اعضای تیم خود را ارائه دهید. از آنها بخواهید تا پیاده سازی و نظارت و تنظیم ایده های خود را انجام دهند. این احساس مالکیت برای بهبود عملکرد کلی آنها، بسیاری از مسائل شناسایی شده در این مقاله را مورد توجه قرار خواهد داد.
  5. پیروزی ها را جشن بگیرید و اعضای تیم خود را با توجه به مدیریت ارشد در مرکز توجه قرار دهید. به یاد داشته باشید زمانی که همه چیز درست می شود، به خاطر آنها است نه شما.

پایین خط

هنگامی که همه چیز با تیم شما در حال اجرا نیست، ناامید کننده است. به عنوان رهبر، شما کنترل بسیاری از متغیرهایی که تاثیر روحیه، کار گروهی، نوآوری، حل مسئله و عملکرد. قبل از عجله به سرزنش عوامل خارج از کنترل خود، مکث و گام به عقب و نگاه دقیق به رفتار خود را. شما شگفت زده خواهید شد که تغییرات کوچکی در رویکرد شما نتایج قابل توجهی خواهد داشت.