نقل قول الهام بخش برای کسب و کار در مورد توانمندسازی و نمایندگی

توانمندسازی و صدور مجوز

آیا شما نیاز به یک نقل قول الهام بخش در مورد توانمند سازی برای خبرنامه خود، ارائه کسب و کار، وب سایت و یا پوسترهای الهام بخش؟ این نقل قول ها در مورد توانمند سازی و هیئت مدیره مفید است که به شما کمک کند انگیزه و توانمند سازی کارکنان را تشویق کنید و الهام بخش و هیجان از کارکنان خود باشید.

آنها همچنین درک ماهیت و قدرت مفهوم و استراتژی کسب و کار توانمند سازی را ارائه می دهند که تا حدودی توسط نحوه انجام وظایف و فرصت های کارکنان مدیران سازمان ها انجام می شود.

نقل قولها درباره توانمندسازی و نمایندگی

"امروزه بسیاری از شرکت های آمریکایی پول و زمان بسیار زیادی را صرف تلاش برای افزایش اصالت کارکنان خود می کنند و امیدوارند که در بازار رقابت کنند. اما چنین برنامه هایی هیچ تفاوتی ندارند مگر اینکه مدیریت همچنین یادآور می شود که ایده های با ارزش در میان بسیاری از رمان ها و سپس راه هایی برای اجرای آنها پیدا می کنند. " - مایا Csikszentmihalyi

"اعطای نمایندگی به معنی اجازه دادن به دیگران به کارشناسان است و از این رو بهترین ها". --Timothy Firststahl

"بهترین اجرایی کسی است که به اندازه کافی حس خوبی برای انتخاب مردان خوب برای انجام کاری که میخواهد انجام دهد و خود را محدود به اندازه کافی برای جلوگیری از دخالت با آنها در حالی که آنها را انجام دهد." --تئودور روزولت

"رهبران بزرگ مانند بهترین هدایا هستند - آنها به فراتر از یادداشت ها برای رسیدن به جادو در بازیکنان برسند." - بلا لی

"اگر یک اصل وجود داشته باشد که سعی کردم در تلاش برای موفقیت در کسب و کار موفق باشم، این واقعیت است که من سعی کردم خودم را با همکاران که در مورد کسب و کار بیشتر بدانند، احاطه کنم.

این سیاست همیشه بسیار موفق بوده و هنوز هم برای من کار می کند. "- Monte L. Bean

"شما می توانید مجوز را مجاز، اما شما هرگز نمی توانید مسئولیت ارسال یک کار را به شخص دیگری منتقل کنید. اگر شما مرد مناسب را انتخاب کنید، خوب است، اما اگر شما فرد غلط را انتخاب کردید، مسئولیت خودتان است - نه او." - ریچارد کراف

"تقریبا هر شرکتی می خواهد کارهای خود را با مجموعه ای از ابزارها به کار ببندد و تفاوت بزرگی در میزان ارزش از آن دریافت خواهد شد، چقدر این شرکت پشت سر گذاشته و واقعا از طریق فرآیندهای کسب و کار خود فکر می کند، فکر می کند که چگونه کسب و کار خود می تواند تغییر کند، چگونه مدیریت پروژه، بازخورد مشتریان، چرخه برنامه ریزی خود می تواند کاملا متفاوت از گذشته باشد. " --بیل گیتس

"این ابزارهایی نیست که ایمان آورده اید - ابزار فقط ابزار هستند - آنها کار می کنند و یا کار نمی کنند. این افراد هستند که شما ایمان دارید یا نه." - استیو جابز ، اپل

"بسیاری از ما رهبران نخواهیم بود و حتی کسانی که رهبری هستند نیز باید پیروان بسیاری از زمان است.این نقش حیاتی است. پیروان قضاوت رهبران، فقط اگر رهبران این آزمون را تحویل هر گونه تاثیر می گذارد. پیروان بالقوه اگر قضاوت آنها ضعیف باشد، خودشان قضاوت کرده اند. اگر رهبر پیروانش را به هدف برساند، دستاوردهای بزرگی است، زیرا پیروان توانایی پاسخ دادن را دارند. " - Garry Wills در برخی از Trumpets: طبیعت رهبری

"سازمان هایی که مردم را به سمت زنجیره ای بزرگ تر می کنند یا سعی می کنند از زنجیرهای سلسله مراتبی بزرگ خلاص شوند و اجازه دهند تصمیم گیری در سطح محلی بیشتر اتفاق بیفتد و انعطاف پذیرتر و انعطاف پذیرتر شود زیرا ذهن بیشتری درگیر مشکل است." - استون جانسون

"قدرت را می توان گرفته، اما داده نشده است. روند از گرفتن قدرت به خودی خود است." - گلریا استینم

"هرگز به مردم بگو که چطور کارها را انجام دهند. به آنها بگو که چه کاری انجام دهی و آنها را با ابتکارات خود غافلگیر کن." - ژنرال جورج اسمیت پاتون، جونیور

"مردم میخواهند هدایت و نه سخنرانی کنند؛ آنها باید بدانند که برنامه عمل چیست و چگونه اجرا خواهد شد. آنها میخواهند مسئولیت کمک به حل مشکل و اختیاری برای انجام این کار را بدهند." - هاوارد شولتز، استارباکس

خودتان را با بهترین افرادی که می توانید پیدا کنید، در اختیارتان قرار دهید و از آنها اطمینان حاصل کنید، تا زمانی که سیاستی که تصمیم گرفته اید انجام دهید، تداخل نکنید. --رونالد ریگان

"نقش رهبران این است که دیگران را به دنبال آنها نبریم، بلکه به دیگران اجازه دهند که رهبری کنند." --برج جورج

"یک سازمان توانمند، فردی است که در آن افراد دانش، مهارت، تمایل و فرصت شخصی را به نحوی هدایت می کنند که به موفقیت های سازمانی منجر می شود." - Stefan Covey