چرا شما بهترین فرد برای شغل هستید؟

مصاحبه کننده ممکن است از شما سوال بپرسد «چرا شما بهترین فرد برای کار است؟» این مشابه سایر سؤالات مصاحبه معمولی است، مانند « چرا باید ما را استخدام کنیم ؟» مصاحبه کننده می خواهد بداند چرا شما بهتر می شوید گزینه ای برای استخدام بیشتر از سایر نامزدها آنها همچنین می خواهند اطمینان حاصل کنند که شما در جستجوی یک نامزد شغلی هستید.

هنگام پاسخ دادن به این نوع سوال، شما می خواهید خودتان را به کارفرمای خود بفروشید و او را متقاعد کنید که شما یک نامزد منحصر به فرد و قوی هستید.

برای مشاوره در مورد آماده سازی و پاسخ به سوال مصاحبه، و همچنین پاسخ نمونه، در زیر بخوانید.

گزینه ای برای پاسخ دادن

راه های بسیاری وجود دارد که می توانید به این سوال پاسخ دهید. اولین راه این است که توضیح دهید که چگونه شخصیت یا صفات شخصی شما یک کاندیدای ایده آل است. به عنوان مثال، شما ممکن است توضیح دهید که شما به خصوص انگیزه هستید یا اینکه شما برای کارفرمایان خود به کارتان احتیاج دارید.

راه دوم پاسخ دادن به مهارت های منحصر به فرد شما است. اگر مهارت هایی دارید که شما را به عنوان یک کاندید قوی (به ویژه اگر بسیاری از افراد این مهارت ها را ندارند)، این را ذکر کنید.

مهم نیست که چگونه پاسخ دهید، حتما تأکید کنید که چه چیزی شما را منحصر به فرد می کند. شما می خواهید به کارفرمایان نشان دهید که چگونه در میان متقاضیان دیگر ایستادگی کنید.

نکاتی برای نحوه پاسخ دادن

نمونه هایی از بهترین پاسخ ها

نگاهی به این پاسخ های احتمالی و آنها را به نیازهای خاص، زمینه و تجربه خود ببرید:

مشاوره بیشتر در مورد پاسخ سوالات مصاحبه شغلی

مصاحبه کننده شما ممکن است از شما سوالاتی در مورد شما بپرسد، مثلا "به من چیزی درباره شما بگویید که در رزومه خود نیست" یا "بزرگترین قدرت شما چیست؟" اگر این باعث نگرانی شما می شود، این راهنما را در مورد چگونگی پاسخ به پرسش های مصاحبه درباره این خودت

بعضی از سوالات پاسخ درست یا غلطی از قبیل درخواست شما برای توصیف یک چالشی را که با موفقیت انجام داده اید یا برخی دیگر از پرسش های بازپرداختی ندارید. در اینجا نحوه رسیدگی به پرسشهای مصاحبه بدون جواب درست یا غلطی مطرح می شود .

مهم نیست که چه نوع سؤالاتی را باید در طول مصاحبه شغلی خود پاسخ دهید، اگر مدت زمان تمرینتان را صرف کنید، احساس راحتی بیشتری خواهید داشت. در این مصاحبه ها پرسش ها و پاسخ ها را برای مصاحبه بعدی خود آماده کنید.

و در نهایت، مصاحبه کننده شما انتظار دارد که در مورد شغل یا شرکت سؤالی داشته باشید. اگر شما نتوانستید سوالاتی را مطرح کنید، این سؤالات مصاحبه را برای کاندیداهای مربوطه از مصاحبه کننده بخواهید .