امکان سنجی ساختار سازمانی

هدف از مطالعه امکان سنجی سازمانی چیست؟ برای تعریف ساختار قانونی و شرکتی کسب و کار. یک مطالعه امکان سنجی سازمان همچنین ممکن است شامل اطلاعات حرفه ای در مورد بنیانگذاران و مدیران کسب و کار و مهارتهایی که آنها بتوانند به کسب و کار کمک کنند.

مطالعه امکان سنجی سازمانی شما باید شامل موارد زیر باشد:

شرح ساختار کسب و کار شما

این بخش شامل توضیح روایتی از الزامات قانونی برای ایجاد کسب و کار شما و به همین دلیل است که شما احساس می کنید این ساختار مناسب برای کسب و کار شما است. جوانب مثبت و منفی ساختارهای مختلف کسب و کار را مورد بحث قرار دهید.

به عنوان مثال، مالکیت فردی تنها مالک شخصی را که به هر دو ریسک مسئولیت مالی و حقوقی باز است، رها می کند. هرگز یک کسب و کار با ریسک بالا نباید به عنوان یک شرکت خصوصی تنظیم شود زیرا باعث جذب سرمایه گذاران و همچنین مشتریان و مشتریان خواهد شد. این نیز سخت ترین و گران ترین نوع کسب و کار برای بیمه است.

اگر مایل هستید که یک سازمان معاف از مالیات باشید، باید مجوز مالیات را با IRS (و در بعضی موارد در داخل کشور خود) وارد کنید و یک هیئت مدیره و افسر شرکت ایجاد کنید.

شما همچنین باید تصمیم بگیرید که آیا سازمان شما باید یک سازمان عضویت یا غیر عضو باشد.

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی کسب و کارتان را مورد بحث قرار دهید. یکی از بهترین روش های ارائه این اطلاعات با یک نمودار سازمانی است.

یک نمودار سازمانی سلسله مراتب یا زنجیره فرمان را در کسب و کار شما نشان می دهد.

این فهرست موقعیت های کلیدی و پست های زیر را تحت سرپرست گروه، سرپرستان و مدیران قرار می دهد.

اصول و عملکردهای کسب و کار

هر کسب و کار باید یک کد اخلاقی و دستورالعمل منتشر شده داشته باشد تا بتواند چگونگی انجام این کار را در شرکت انجام دهد. در این بخش، شامل هر دو عامل داخلی و خارجی عملیات است.

اصول و عملکردهای کسب و کار عملیات داخلی

تمرینات و اصول تجارت خارجی

آیا شما سیاست یا فلسفه مشتری دارید؟ مثالهایی از فلسفه مشتری / مشتری عبارتند از:

مهارت های حرفه ای و رزومه

نقاط قوت کسب و کار از استعدادها، مهارت ها و تجربه افرادی که در این شرکت کار می کنند، می آیند. در این بخش، شما یک مروری مختصر از همه بنیانگذاران، کارکنان و شرکای شرکت کننده در کسب و کار ارائه می دهید که به مهارت و مهارت آنها در نحوه کار کسب و کار کمک می کند. شما همچنین باید شامل هر عضو هیئت مدیره، مدیر و افسر باشد.

فهرستی از مدیران (مهم ترین افراد در کسب و کار و یا سازمان شما) را شامل می شود، یک مرور کلی از چگونگی مهارت های خاص خود را در خدمت کسب و کار. شما همچنین می توانید دستاوردهای مربوط به کسب و کار را شامل شود.

همچنین برای پیوستن رزومه حداقل سه نفر از مدیران ذکر شده مفید است.