عنصر Plot Spotting: آیا برای دانش آموزان کار می کند یا نه

عکس © NYCAviation.com

هیچ راهی درست یا غلطی برای تشخیص هواپیما وجود ندارد. با این حال، تعدادی از قوانین و دستورالعمل های ناخواسته ای برای مشخص شدن هواپیما وجود دارد که در صورت پیگیری، به حفظ امنیت و لذت بردن شما برای همه کمک می کند. متصدیان هواپیما همیشه باید از محیط اطرافشان آگاه باشند و حس مشترک داشته باشند اما چندین چیز دیگر وجود دارد که شما ممکن است بخواهید بدانید. در اینجا تعداد کمی از کارکنان هواپیما انجام می شود:

نه

انجام دادن