داوطلب برای کسب تجربه کار ارزشمند

روز 4 از 30 روز به رویای شغل شما

کار داوطلبانه راهی عالی برای نشان دادن مهارت های خاص و یا توسعه تجربه در یک صنعت خاص است.

وظیفه امروز این است که یک پروژه داوطلب کوتاه مدت (یا پروژه نیمه وقت و بلند مدت) را پیدا کنید که به شما کمک می کند یک مهارت خاص یا تجربه ای که برای کار رویایی شما ضروری است را توسعه دهید. حتی داوطلب شدن چند ساعت در هفته، مهارت هایی را برای رزومه خود و ارتباطاتی که می تواند به جستجوی شغلی شما کمک کند، به شما می دهد.

داوطلب برای گرفتن تجربه

اول، به یک مهارت مهم یا مهارت برای کار رویایی خود فکر کنید که مایلید توسعه دهید. سپس، کار داوطلبانه را در نظر بگیرید که به شما کمک می کند تا این مهارت را توسعه دهید.

به عنوان مثال، اگر شما نیاز به تجربه بیشتر در مراقبت از بیمار دارید، به داوطلب شدن در بیمارستان محلی مراجعه کنید. اگر شما نیاز به توسعه تجربه جمع آوری پول دارید، بپرسید که آیا برنامه های غیر انتفاعی یا برنامه های داوطلبانه محلی نیازمند کمک های جمع آوری شده هستند؟ اگر می خواهید با حیوانات کار کنید، داوطلب شوید در یک پناهگاه محلی یا برای کمک به یک گروه نجات حیوانات پیشنهاد دهید.

داوطلب برای گسترش شبکه شما

داوطلب شدن همچنین یک راه عالی برای گسترش شبکه ارتباطات شماست. داوطلب شدن برای یک سازمان مربوط به صنعت خود، به عنوان راهی برای برقراری تماس جدید است که می تواند به طور بالقوه شما را با جستجوی شغل شما کمک کند. افراد بیشتری که می شناسید، بهتر از شما قرار می گیرند که استخدام کنید.

یک فرصت داوطلبانه را پیدا کنید

برای پیدا کردن یک پروژه داوطلب ایده آل با توجه به نیازهای خود، یکی از این منابع داوطلب آنلاین را ببینید.

پس از شروع کار داوطلبانه، می توانید این تجربه را به رزومه خود اضافه کنید .

کار داوطلبانه یک راه عالی برای بازگشت به جامعه محلی خود، گسترش شبکه شما و لذت بردن است - همه در حالی که افزایش جستجوی شغلی خود را. علاوه بر این، شانس حضور داوطلبانه را می توان به یک شغل تبدیل کرد .