اگر شما نوجوان هستید که درباره مصاحبه صحبت کنید، در مورد چگونگی بدست آوردن اطلاعات در مورد تیم ها توضیح داده شده است

چگونه برای پاسخگویی به سؤالات مصاحبه شغلی درباره کار گروهی

سوالات مصاحبه شغلی نوجوان درباره توانایی یک فرد برای کار در یک تیم رایج هستند. آنها همچنین می توانند چالش برانگیز باشند. اکثر کارفرمایان صرفا می خواهند بدانند که آیا شما یک بازیکن تیم خوب هستید، قبل از پیشنهاد شغلی خود.

همیشه باید توصیف شغل را با دقت بررسی کنید تا بتوانید بدانید که هر یک از کارفرمایان خاص چه زمانی از کلمه کار تیمی استفاده می کنند. در بیشتر موارد، یک کارفرمای احتمالی به دنبال افرادی میگردد که بتوانند در نقشهای مختلف نقش داشته باشند.

با این حال، برای یک موقعیت ابتدایی (که بیشتر احتمال دارد که شما یک نوجوان با تجربه کم یا بدون تجربه)، به سادگی ممکن است به این معنا باشد که یک کارفرما می خواهد کسی باشد که بتواند در محیط حرفه ای همراه با دیگران باشد. هنگام پاسخ دادن به سؤال، مطمئن شوید یک مثال خاص ارائه دهید که توانایی کار گروهی شما را نشان دهد.

پاسخ به سوالات متقاعد کننده

به خصوص برای دانش آموزان جدید بسیار مهم است که بتوانند در مورد مهارت های کاری تیمیشان به روش بسیار متقاعد کننده صحبت کنند. به همین دلیل است که در اوایل زندگی حرفه ای شما احتمالا یک رکورد حرفه ای قوی برای رسیدن به آن ندارید. بنابراین، مدیر استخدام شما بر اساس توانایی های بالقوه شما استخدام خواهد شد و شما با تجربیات تحصیلی، فوق لیسانس و کارآموزی خود قضاوت خواهید کرد. در مصاحبه ای، آنها فقط سعی دارند احساس شما را در وضعیت تیمی ببینند.

سوالات کار تیمی

سوالاتی در مورد کار گروهی می تواند به طور کلی باشد، مثلا، "به من در مورد یک پروژه تیمی که در آن کار کرده اید بگویم". یا، "به من در مورد یک تجربه تیمی که به شما تعلق داشت، بگویید و به من بگویید". از شما نیز ممکن است خواسته شود در مورد یک پویایی تیم چالش برانگیز (هرچند معمول) صحبت کنید، مانند زمانیکه با یک عضو تیم دشوار کار کردید.

همه این سوالات کار گروهی فرصتی برای توضیح چگونگی همکاری با دیگران ارائه می دهند. اگر زمان کمی برای آماده سازی وقت دارید، می توانید این سوالات را تکرار کنید و به پیشنهاد شغلی نزدیک شوید.

پاسخ های مناسب درباره کار تیمی

هر یک از سه پاسخ زیر را به کار ببندید تا یک کارفرمای بالقوه را نشان دهید که یک بازیکن تیم هستید.

سوالات مصاحبه شغلی بیشتر
مصاحبه های مصاحبه شغلی و پاسخ های خود را برای نوجوانان مرور کنید تا اطمینان حاصل کنید که مصاحبه را انجام می دهید.