چه کسی در یک قرارداد موسیقیدان سوار می شود؟

یک سوارکار، یک هنرمند را به حق تقدم می دهد.

آیا میخواهید یک رنگ خاص آب نبات در اتاق پانسمان خود داشته باشید؟ آیا شما در مورد چه آب شما در طول یک کنسرت نوشیدن چابک است؟ اگر می خواهید اطمینان حاصل کنید که قراردادهای خود شامل تمام موارد اضافی مورد علاقه شما می شوند، می توانید این درخواست ها را به عنوان سواران به قراردادهای خود ارسال کنید. سواران بخشی از قرارداد حقوقی هستند، بنابراین آنها باید احترام بگذارند. مطمئنا، شما باید قدرت ستاره ای را داشته باشید که آن را خاموش کنید.

چه کسی رایدر است؟

سواران به کمیتهای کوچک اشاره می کنند که گروهی از طرف سازنده ی یک پاپ، معمولا، اما نه همیشه، در اتاق پانسمان خود دریافت می کنند.

سواران معمولی شامل مواردی مانند غذا و نوشیدنی یا مقدار پیش تعیین شده پول می باشند که نماینده به گروه می دهد که غذا و برخی نوشیدنی ها را بخرد. سوارکار ممکن است شامل اطلاعات مربوط به نیازهای خاص رژیم غذایی یا ترجیحات گروه باشد. این معمولا شامل اطلاعات خاص، مانند تعداد وعده های غذایی که در اختیار شما قرار می گیرد و در چه زمانی.

سواران می توانند فراتر از اجزای اساسی غذا و نوشیدنی را شامل مواردی مانند تعداد اتاق های پانسمان که باند مورد نیاز است، چه نوع مبلمان مورد نیاز گروه در اتاق، چه نوع گل هایی که در اتاق های پانسمان می خواهید، و حتی بیشتر.

شرایط مالی

سواری همچنین برخی از شرایط مالی اضافی که در قرارداد موجود نیست را پوشش می دهد. حداقل، شما می خواهید مطمئن شوید که شما برای هزینه های معقول خارج از جیب جبران می شود، و سواران همچنین می توانید شرایط تبلیغات و تبلیغاتی را مطرح کنید.

اگر نماینده شما و گروه شما را در یک هتل قرار دهد، می توانید شرایط برای این اتاق ها و تعداد اتاق مورد نیاز را مشخص کنید. چندین اتاق پانسمان در سایت نمایشگاه نیاز دارید؟ آیا به امنیت نیاز دارید؟

آیا شما ستاره نمایش هستید؟ شما می توانید تقاضا برای دریافت صورتحساب ستاره را در تمام دایره ها، برنامه ها و آگهی هایی که قبل و در حین این رویداد در دسترس قرار گرفته اند، شامل کنید.

آیا می خواهید بلیط های جالب برای دوستان و خانواده تان بگذارید؟ شما می توانید شرایط برای این را شامل کنید.

چه کسی در هنگام تنظیم و انجام چک های صحیح به منطقه عملکرد دسترسی خواهد داشت؟ اگر می خواهید این را کنترل کنید، می توانید این کار را در یک سوار انجام دهید. شما همچنین می توانید شرایط لازم برای تجهیزات مورد نیاز را برای انجام کارهای خود تعیین کنید و محدودیت هایی را در مورد مکان و نحوه نمایش مخلوط کنید. شما می توانید یک برنامه برای عملکرد خود را تنظیم کنید که شامل زمان لازم برای تنظیم، چک کردن صدا و شکستن غذا باشد. شما حتی می توانید زمانی که مایل هستید درب را باز کنید تا مخاطبان بتوانند جریان را شروع کنند.

فراموش نکنید که شرایط بیمه و لغو شرایط را در صورت بروز هر چیزی که در پایان شما و یا در پایان برنامه ریز است، جلوگیری می کند.

سواران ظالمانه

هنرمندان در طول سال ها با برخی از سواران خواستار شده اند که آن را به چشم عمومی تبدیل شده است.

هدف از یک رایدر چیست؟

اگر چه برخی از سواران می توانند بیش از حد بالا، آنها نیز به یک هدف عملی خدمت می کنند.

گاهی اوقات یک درخواست غیرواقعی به عنوان یک تست قرار داده می شود. اگر پیاده ساز آن را پیدا کند و آن را دنبال کند، نشان می دهد که او سوار را به دقت مطالعه می کند و به احتمال زیاد قصد دارد قرارداد را بپذیرد. اگر او آن را نادیده می گیرد یا آن را نادیده می گیرد، او همچنین می تواند به دیگر خواسته های قراردادی ضروری مانند امنیت و روشنایی بی توجه باشد.

بسیاری از سواران برای طراحی هنرمند راحت تر طراحی شده اند.

آنها بیشتر وقت بیدار شدن خود را در اتاق های سبز در محل های محل صرف وقت خود را در تور، به طوری که راحتی که آنها تقاضا در نظر گرفته شده به آنها احساس آرامش و کاهش فشار. این یک فرصت برای راحتی در سفر است.

عملیات

درخواست های سوار خود را محدود به ملزومات مطلق کنید، مگر اینکه یک ستاره بزرگ هستید یا کوهنوردان کوه ها را برای تضمین مشارکت شما در این رویداد منتقل می کنند تا شما واقعا او را می شناسید، واقعا از شما می خواهد. آلرژی غذایی ممکن است به این معنی باشد که شما ممکن است نیازهای غذایی خاصی داشته باشید، بنابراین خواسته های این خطوط ضروری است - اگر چه اگر شما یک ستاره بزرگ نیستید یا به شدت تقاضا دارید، ممکن است بخواهید توضیحی درباره اینکه چرا تقاضا

اگر شما خواسته های واقعا بلند پروازانه ای مانند مبلمان رنگی خاص و یا مواد غذایی وارد کنید، باید انتظار داشته باشید که شما مجبور به ارائه پیشنهادات بسیار سودآور باشید. در غير اينصورت، به خاطر نگهداري دشوار و زياد شهرت مي يابيد و در فرصت هاي بعدي از دست خواهيد يافت.