چه زبان تصویری به نوشتن اضافه می شود؟

زبان تصویرگری ، همچنین یک رقم بیان است، یک کلمه یا عبارت است که از زبان لاتین برای بیان مقایسه، اضافه کردن تاکید یا وضوح، یا نوشتن با افزودن رنگ یا طراوت جالب تر است. استعاره ها و شباهت ها، دو عاملی است که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند، اما هیپربول، سینکدوش و شخصیت نیز نمادهای سخنرانی هستند که در جعبه ابزار نویسنده خوب هستند.

زبان تصویرگری داستان فکری شما را افزایش می دهد اگر از آن به خوبی استفاده می شود و می تواند یک روش اقتصادی برای گرفتن یک تصویر یا یک نقطه در سراسر. اما اگر آن را نادرست استفاده شود، زبان نمادین می تواند گیج کننده یا کاملا احمقانه باشد - علامت واقعی یک نویسنده آماتور. زبان تصویرگری نیز می تواند به عنوان شخصیت های لفظی یا زبان استعاری توصیف شود؛ هر کدام از مدت استفاده شما، این دستگاه های ادبی نامیده می شود.

چرا زبان تصویرگری برای نوشتن خوب اهمیت دارد

زبان تصویرگری می تواند توصیف های عادی را به حوادث تحریک کننده تبدیل کند، اهمیت عاطفی پاساژ ها را افزایش داده و پروس را به شکل شعر تبدیل می کند. همچنین می تواند به خواننده کمک کند تا نماد پایه ای یک صحنه را درک کند یا به طور کامل یک موضوع ادبی را تشخیص دهد.

زبان تصویرگری در دست یک نویسنده با استعداد یکی از ابزارهایی است که نوشتارهای معمول را به ادبیات تبدیل می کند.

نحوه استفاده از زبان تصویری به طور موثر

هیچ راه درستی برای استفاده از زبان فاعلی وجود ندارد. گفت که راه های زیادی برای استفاده از زبان فونت دار وجود دارد. هنگام استفاده از استعاره ها، شبیه ساز ها و سایر دستگاه های ادبی چند قاعده را در ذهن داشته باشید:

یکی از راه های بسیار خوبی برای کشف زبان مادری، این است که آن را بخوانید، همانگونه که بعضی از شخصیت های ادبی بزرگ نوشته شده است. برای مثال، هنگامی که شما یک کتاب را از چارلز دیکنز، ارنست همینگوی یا توماس ولف انتخاب می کنید، از برجسته ای استفاده کنید تا علامت بزنید که چگونه این نویسندگان از اشکال مختلف زبان شیطانی استفاده می کنند و توجه داشته باشید که چگونه متناسب با سبک نوشتن آنها به طور کامل متناسب است. این تکنیک به شما کمک می کند تا بدانید که چگونه و چرا از آن استفاده می شود و یاد می گیرید چگونه آنرا به نوشتاری خود به طور کامل ادغام کنید.