شیخ منوال، نویسنده مهمان

شیخ منوال نویسنده ای است که مدارک تحصیلی او دارای مدرک لیسانس در علوم رایانه است. از شیوه زندگی، فن آوری و مدیریت، و غیره، او در مورد طیف وسیعی از صنایع در طی سه سال گذشته نوشته است. شیخا برای ProofHub کار می کند

او در وقت آزاد او را دوست دارد به تماشای کمدی نشان می دهد و روزنامه نگاری روحانی را بخوانید.

شیکا نویسنده چگونگی اجتناب از شکست پروژه است.